SLIK LEGGER DU FERDIGPLEN

Ferdigplen er ferskvare og må legges innen 12 timer fra varen er mottatt.

Grunnarbeid

Plenen bør legges på et underlag av 10-20 cm matjord. Gammel plen fornyer du enkelt ved å ’dresse’ 3-5 cm jord over arealet, deretter ruller du ut ferdigplen. Jorden bør tilføres 4 kg fullgjødsel og 20 kg hagekalk pr. 100 kvm Underlaget skal være planert og fast.

Legging

Begynn å legge ferdigplenen langs en rett kant. Sørg for at skjøtene blir tette, men uten å overlappe. Skjær bort evt. sår i matten. Mindre skader reparerer seg selv.

Vanning

Uke 1: 1-2 timer pr. dag.
Uke 2: 1-2 timer annenhver dag.
Uke 3: Unngå uttørking.

Bruk

Plenen tåler forsiktig bruk rett etter legging. Hard bruk anbefales først etter 2-3 uker (Når plenen har rotfestet seg).

Klipping

Første klipping når plenen har rotfestet seg. Plenen bør ikke klippes kortere enn 4 cm.

Gjødsling

Tilfør fullgjødsel 3-4 ganger i løpet av vekstsesongen. Første gjødsling foretas om våren, når plenen ’våkner’. Siste gjødsling bør ikke gjøres senere enn 15.september.

Hvis plenen er lysegrønn/gul, så er det som regel et tegn på at den trenger næring/gjødsel.
Husk at godt vedlikehold vil holde din plen tett og frodig år etter år.