Hva er ferdigplen?

Ferdigplen er gressplen på rull. En praktisk løsning for å få en flott hage uten å måtte vente i flere år på at en nysådd plen skal vokse og gro.

Vår ferdigplen er minimum 1,5 år gammel før den klippes og skjæres opp i ruller med maskin. Dette sikrert at den blir tett, frodig og klar til bruk når den legges. Hver rull er 2,5 m lang, 0,4 m bred og veier ca. 20 kg.

Sammenlignet med å så egen plen, er ferdigplen en langt raskere og enklere måte å få etablert plen på. Mens det kan ta opptil 2 år før en sådd plen står ferdig etablert, kan ferdigplen legges ut når som helt i tidsrommet april-september, litt avhengig av værforholdene.

Ferdigplen produksjon
Ferdigplen

Spar tid og unngå problemer med ferdigplen

Fordelen med ferdigplen er at vi har gjort jobben for deg med å lage en kvalitetsplen, som du ved riktig vedlikehold, vil ha glede av i mange år fremover.

God og riktig pleie er nødvendig når man ønsker en tett og sterk plen. Det er fullt mulig å oppnå en flott plen ved å så den selv, men spørsmålet er om man har tid? Å utføre jobben selv kan medføre utfordringer som dårlig etablering, spiring, vanning, gjødsling, ugressbekjempelse o.l.

La Buskerud Ferdigplen ta seg av disse problemene og utfordringene for deg. Kjøp heller en ferdig etablert kvalitetsplen som er klar til bruk og som du kan ha glede av fra første dag.

Forarbeid før legging av ferdigplen

For å få best resultat med ferdigplen, er det viktig å forberede underlaget så godt som mulig ved å tilføre ny jord og gjødsle før utlegging. Dette sikrer at plenen får et godt vekstgrunnlag og kan etablere seg raskt.

01

Tidsrom

Ferdigplen er ferskvare, og må legges innen 24 timer.

02

Underlag

Ferdigplen skal legges på et fast, men ikke hardpakket underlag. Lett raking før legging sørger for at røttene får god jordkontakt.

03

Groper og søkk

Underlaget bør være mest mulig rett og i plan. Groper og søkk må jevnes ut, dette er viktig for å sikre god kontakt med underlaget. Unngå små dammer hvor det kan bli stående vann. Bruk gjerne valse eller trommel.

04

Løsne jordlaget

Løsne jordlaget i toppen lett med en rive/rake. Vår anbefaling er å løse opp de første 20 cm av jordlaget.

05

Jevn fordeling av fullgjødsel

Før noe gjøres, bør jorden tilføres 4 kg fullgjødsel og 20 kg hagekalk pr. 100 kvm. Sørg for jevn fordeling.

06

Planlegg

Mål opp arealet og bestill plenen. Avtal levering slik at plenen kan rulles ut og legges umiddelbart etter mottak.

Fremgangsmåte og vedlikehold av ferdigplen

01

Grunnarbeid

Plenen bør legges på et underlag av 10-20 cm matjord. Gammel plen fornyes enkelt ved å tilføre 3-5 cm jord over arealet, deretter ruller du ut ferdigplen. Det anbefales å tilføre 4 kg fullgjødsel og 20 kg hagekalk pr. 100 kvm. Sørg for at underlaget er planert og fast.

02

Legging

Start med å legge ferdigplen langs en rett kant. Pass på at skjøtene er tette, men uten å overlappe. Skjær bort eventuelle sår i matten. Mindre skader vil vanligvis reparerer seg selv.

03

Vanning

  • Uke 1: 1-2 timer pr. dag.
  • Uke 2: 1-2 timer annenhver dag.
  • Uke 3: Unngå uttørking.

Vær forøvrig forsiktig med vanning av ferdigplenen om våren.

04

Bruk

Plenen kan tåle forsiktig bruk umiddelbart etter legging. Det anbefales imidlertid å vente med hard bruk i 2-3 uker, etter at plenen har fått tid til å etablere seg med røttene.

Det vil si når plenen har rotfestet seg!

05

Klipping

Ferdigplenen din bør klippes første gang så fort den har rotfestet seg og begynner å gro.

Plenen bør ikke klippes kortere enn 3,5- 4 cm.

06

Gjødsling

Gjødsle plenen med fullgjødsel 3-4 ganger i løpet av vekstsesongen. Første gjødsling bør skje om våren, når plenen våkner etter vinteren.

Siste gjødsling bør ikke gjøres senere enn 15. september.

Sedum og sedummatter

Vår sammarbeidspartener Viken Sedum AS leverer høykvalitets sedummatter til hele Sør-Norge. Sedum, også kjent som bergknapp, er robuste og lettstelte planter som utgjør et flott tillegg til enhver hage og blomsterbed.

Disse  lavtvoksende og norskproduserte staudene er dyrket på kokosmatter. Blomstermattene kan legges på tak, i skråninger, steinbed og andre områder det kan være vanskelig å få annen vegetasjon til å gro.

De er svært tørkebestandig og krever minimalt med vedlikehold.

Viken Sedum

Gi ferdigplenen din jevnlig næring

Dosering gjødsel/kalk for 100 kvm er som følger.

Vår

  • Kalk: 10kg
  • Fullgjødsel: 4kg

Sommer

  • Kalk: 0kg
  • Fullgjødsel: 2kg

Høst

  • Kalk: 0kg
  • Fullgjødsel: 2kg